Thursday Jun 06, 2024

Libby Ran 06/06/2024 - לצחוק לבכות - שביל הבריחה לאהבה עקומה

Libby Ran 06/06/2024 - לצחוק לבכות - שביל הבריחה לאהבה עקומה

תמר גלעדי - האהבה מתה
נורית קרני - פירורים
יהוא ירון - דברים כבדים כמו כפרה
ויתרתי - שכבות - עירית לב-הר גבאי
כפיר בן ליש - הכל היה מותר (איך אהבנו)
רן סיקרון - השכן ממול
אסף אמדורסקי - שיטפון נקי 
דניאלה ספקטור - הכוכב הזה מת
מוטי פרלמן - מחשבות
יהודה פוליקר - רומיאו - מוטי פרלמן
טלי הכט - מחבואים
דפנה בר ציון - זה לא הולך
ירונה כספי - לצחוק לבכות
שילה פרבר - רק לנו

Copyright 2019. KZRADIO All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320